Picture

Targalt Internetis

"Targalt Internetis" konkursi eesmärgiks on anda noortematele lastele ülevaade sellest, millised ohud võivad neid Internetis tabada. Vanemad noored, kes võivad olla sellega kokkupuutunud räägivad oma kogemusest või annavad seda nt. koomiksi kaudu mõista. Juhime tähelepanu nendele probleemidele Internetis mis võivad väiksemaid lapsi ohustada. Õpilaste ülesandeks on kirjeldada reaalseid ohuolukordi interneti kasutamisel ning pakkuda lahendusi, kuidas nende olukordadega toime tulla või kuidas neid vältida. Konkursi eesmärgiks on luua interneti turvalisema kasutamise sõnumit kandvaid õppematerjale nooremale koolieale.
Picture

Võru Kesklinna Gümnaasiumi 10. klasside sõnum noorematele

Võru Kesklinna Gümnaasiumi 10. klasside noored arutasid rühmades interneti kasutamisega seonduvaid ohtusid. Noorte arvates kõige pakilisema probleemi vormistas rühm plakati, koomiksi või arvutianimatsioonina.
Juhendaja Evi Tarro